_______________________

ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΣΥ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1-9-2010. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

Οι υποψήφιοι επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που μοριοδοτούνται

http://www.oeek.gr/index2.html