_______________________

ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΣΥ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1-9-2010. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ρυθμίσεις-Προϋποθέσεις-Αδειοδοτήσεις πτυχιούχων των παρακάτω λυκείων και σχολών

ΕΠΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΛΕΝ, ΤΕΣ, ΙΕΚ