_______________________

ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΣΥ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1-9-2010. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ποιές ειδικότητες λειτουργούν σε κάθε ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα;

http://www.oeek.gr/html/LM2-iekBoard.shtml