_______________________

ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΣΥ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1-9-2010. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Δείτε την προκήρυξη για την εισαγωγή...
στις Στρατιωτικές Σχολές το 2009