_______________________

ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΣΥ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1-9-2010. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΤΕΙ ΑΠΟ ΕΠΑΛ 2009

Εδώ θα δείτε τις βάσεις εισαγωγής από HMEΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ (90%)

http://www.in.gr/news/Reviews/Review497490/assets/2009EPAL-H.txt