_______________________

ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΣΥ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1-9-2010. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β΄2009Την πέμπτη 22.1.09 στη βιβλιοθήκη του 1ου ΕΠΑΛ...

έγινε ενημέρωση των υποψηφίων Β΄ομάδας για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ